Ekotopánky – Vykročme spolu ekologicky 🌱

EKO-CIRKULÁRNA EKONOMIKA

bot

Eko-cirkulárna ekonomika znamená potrebu rešpektovať životné prostredie počas výrobného procesu, chápať dôležitosť recyklácie a opätovného použitia materiálov.

Životné prostredie, a teda ani planéta, nie sú v najlepšom čase. V spoločnosti Ekotopánky sa chceme podieľať na zvyšovaní povedomia a spájaní síl s cieľom zabezpečiť lepšiu budúcnosť. Pracujeme na tom prostredníctvom ponuky výrobkov od značiek, ktoré svoju environmentálnu filozofiu preklopili do svojich výrobných procesov.

Ako to funguje?

Eko-cirkulárny proces v Natural World Eco recykluje dve hlavné
materiály: bavlnu a prírodný kaučuk.

1. Bavlna

Po dokončení výroby kolekcie sa látky, ktoré sa počas procesu rezania vyhodili, odošlú do závodu na recykláciu textilu.

Tieto zvyšky látok sa pridávajú späť do organickej bavlny, čím sa zabráni vytváraniu väčšieho množstva odpadu a zníži sa naša stopa v životnom prostredí. Ušetríme najmä značné množstvo vody, znížime tvorbu CO2 a vyhneme sa ďalším dopadom na životné prostredie, ktoré sú výsledkom pestovania bavlny.

2. Prírodný kaučuk

Počas výroby našich podrážok sa všetka zvyšná guma získaná z prírodného kaučuku dôkladne uskladní a po dokončení výroby sa z týchto zvyškov vytvorí prášok pre ďalšie použitie v budúcnosti.

Keď je vyrobený nový kaučuk, je do každej platne začlenených približne 30% recyklovaného kaučuku. Týmto spôsobom sa spotrebúva menej zdrojov a pomáhame chrániť životné prostredie.

NAŠIM CIEĽOM JE ZABEZPEČIŤ LEPŠÍ SVET PRE NAJMENŠÍCH - PRIDAJ SA AJ TY!

Walk Green, Walk Free

Your usual shoe but with environmental awareness.
Join the change!
Scroll to Top